Moeson

Al zomerend kwam zij als een wolk gevaren.
Ze regende moesons vol liefde op mij neer.

Ik overstroomde met wie zij was
en liep over tot wie ik ben.

Al zomerend kwam zij als een wolk gevaren.
Al zomerend kwam zij als een wolk gevaren.

Sprakeloos II

Elk woord
is een metafoor

Elk woord
is een beeldspraak

Zoeken doe ik
naar de juiste vergelijking
naar de liefste beschrijving
naar de woordelijke belijving

Vinden doe ik.
Niet.
Nooit.

Wolk

Ik zie haar
op een wolk
en droom.

Ik wil bij haar zijn.

De zon schijnt.
De wolk schijnt.

Ik beeld me
op een wolk
zo hoog

als

de hare.

Varen wil ik
tot onze wolken
één wolk
zijn.

Eindeloos.
Licht.

Op onze wolk.

Mooi Leven

Niemand geeft antwoord. Er bestaan immers geen antwoorden. Slechts vragen. De wereld gaat gesluierd voor ons. Het is een stoute wereld. Het toont een ieder een ander geheim.

Voor sommigen biedt het een saai, grijs bestaan. Onredelijk getroffen door de totale willekeur die de wereld op ons uitoefent. Anderen worden door dezelfde beperking uitgedaagd meer te ontdekken.

En daar begint mooi leven.

Mooi leven is geen kunst. Het is een geluk. Een zegening net zoveel ook een toeval is. Mooi leven staat niet gelijk aan gelukkig zijn.

Gelukkig zijn is een staat die al redelijk makkelijk bereikt wordt. Geld maakt per definitie gelukkig. Wereldwijd gezien zijn Nederlanders één van de meest gelukkige mensen. We hebben een hoog welvaartsniveau, en de verschillen tussen arm en rijk zijn niet onmeetbaar groot. Dus, je bent gelukkig en vind jezelf daarin bijzonder? Wel, jij en twaalf miljoen van je landgenoten.

Mooi leven is succesvol zijn. Zeker. En gelukkig zijn. Zeker. Echter, mooi leven ontstijgt deze bepalingen. Mooi leven gaat verder doordat het niet resultaat georienteerd is. Als er mooi wordt geleefd volgt resultaat. Je bent al een succes, en je bent al gelukkig.

Mooi leven fluistert ons verder te gaan. Het vraagt ons om dieper onder de sluier te kruipen, te kijken en vooral te voelen. Te reizen, fysiek, maar mooier nog, te reizen in onze gedachten. De weidsheid van onze eigen wijsheid is ongekend. Simpelweg, omdat het nooit is verkend. Ik geloof dat we allen rijk worden geboren. Los van bezit. Onze verbeeldingsvermogen en ons gevoelswereld is onze grootste rijkdom. En gaanderweg in de processen die ons leven voor een groot deel voor ons uitspelen, verliezen wij die rijkdommen. We vlakken af. We verarmen. En dat is een zonde.

Mooi leven is leven mét een geloof. Alsof elke gedachte muziek is. Iedere hersengolf een melodie is die jou zal dragen en meevoeren. Geloven is niet meer dan dat. Geloven kun je in alles wat verzonnen is. En er is veel verzonnen. Maar geloven in een onbewijsbaar waarheid is het mooiste geloof. Het vereist begrip van je verstand voor je hart. Geen tolerantie, maar begrip. Het daagt het verstand uit daar te komen waar het zich normaal ongezien laat.

Mooi leven is de volledigheid. De volheid van de wereld. Het is het moedervlekje op de onderbuik. Het is dat bloemetje in de struik. Het is de afronding van een gebruiksobject. Het is de lettertype van de krant. Het is de viool in een muziekstuk. Het is de keuze die niet is gemaakt. De volheid wordt gevormd door de details. Op het gezicht kan er veel mooi zijn. Maar schoonheid laat zich niet immiteren. Het verreist zuiverheid van je oordeel en oplettendheid van je hart om schoonheid waar te nemen. De volledigheid, de volheid, laat zich makkelijk vervangen door leegte als het onopgemerkt blijft. En het zijn die leegtes waarin wij ons verlekkeren aan fatamorgana’s.

Mooi leven is inspireren. Niet door alles wat mooi is. Of leuk is om te doen. Maar juist ook door de lelijkheid die zich altijd wel in overvloed om ons heen weet te verzamelen. Het is de armoede, die ons rijkdom doet streven. Het is de wreedheid van oorlog, die ons vrede doet streven. Mooi leven is leven met de confrontatie. Met oorlog. Met conflict. Met contrast.

Sinds dat wij niet weten waarom wij bestaan, laten we vooral op een mooie manier bestaan. Ik probeer er zelf het beste van te maken. Mooi te leven. Er zijn dagen het lukt. En er zijn die vervelende dagen wanneer alles wat je ook aanraakt verandert in stront. Ik ben gelukkig. En succesvol. Voor mijn gevoel. Het enige wat ik in het leven wil bereiken is dat ultieme punt waarin ik mooi leef. En als ik sterf, er geschreven kan worden: “Hij had een bewogen leven. Een gelukkig en succesvol mens. Een liefdevol mens. Maar bovenal, heeft hij mooi geleefd en ons mooier doen leven.”